"Kansainvälisillä vakuutusmarkkinoilla vallitseva ylikapasiteetti heijastui osittain myös suomalaisten vakuutusyhtiöiden ulkomaisen toiminnan kehitykseen."