"Keskittyminen suuriin yksikköihin turvaa vakuutustoiminnan kehittämiseen riittävät voimavarat."