"Edellisenä vuonna alkanut vahinkovakuutustoiminnan tuloskehityksen lievä paraneminen on jatkunut, mutta odotettua hitaampana."