"Teollisuusvakuutuksen sulautuminen Sampoon toteutui vuoden aikana."