"Vakuutustoiminta jälkisuhdannealana menestyi selkeästi edellisvuotta paremmin. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi ensimmäisen kerran neljään vuoteen."