Tiesitkö?

Sampo-konsernin tapahtumia vuosien varrelta.

Raportointi vuosina 2020-2029

Sammon hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistiin ensimmäistä kertaa vuodelta 2020 European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty tiedostoon XBRL-merkeillä.

Sammon historialliset kohokohdat

Vuonna 2020 Sampo ja eteläafrikkalainen sijoitusyhtiö Rand Merchant Investment Holdings (RMI) julkistivat yhteisesti omistetun yhtiön kautta tehtävän suositellun käteisostotarjouksen englantilaisesta ajoneuvovakuuttajasta Hastingsista. Kauppa saatettiin päätökseen ja Sampo konsolidoi Hastingsin tytäryhtiökseen marraskuussa 2020. Joulukuussa 2021 Sampo osti RMI:ltä tämän vähemmistöosuuden Hastingsista sekä tällä olleen option hankkia 10 prosenttia yhtiöstä. Tämän yritysjärjestelyn myötä Hastingista tuli Sammon kokonaan omistama tytäryhtiö.

Marraskuussa 2020 Sampo myi osan Nordean osakkeistaan nopeutetulla tarjousmenettelyllä institutionaalisille sijoittajille. Sampo jatkoi Nordea-omistuksensa pienentämistä osakemyynnein touko-, syys- ja lokakuussa 2021. Osakemyyntien seurauksena Sammon omistusosuus aleni 6 prosenttiin Nordean osakkeista.

Helmikuussa 2021 Sampo ilmoitti suuntautuvansa jatkossa vahvemmin vakuutustoimintaan painopisteenään vahinkovakuutustoiminnot, joissa on yhtiön hallituksen ja johdon arvion mukaan suurin pitkän aikavälin arvonluontipotentiaali.

Raportointi vuosina 2010-2019

Sampo luopui painetusta vuosikertomuksesta vuonna 2010. Verkossa toteutettu vuosikertomus oli mahdollista tulostaa ja siitä pystyi koostamaan haluamansa osat pdf-dokumentiksi. Vuoden 2012 vuosikertomus ja sen yhteyteen tehty video palkittiin kahdella kansainvälisellä RedDot-palkinnolla. Ensimmäinen mobiililaitteilla täysin responsiivisesti toimiva vuosikertomus julkaistiin vuonna 2013. Sampo-konsernin ensimmäinen yritysvastuuraportti julkaistiin vuodelta 2017.

Vuodesta 2018 alkaen Sampo on julkaissut vuosiraportoinnin sivuston. Sivustolle on koottu Sammon konsernitason vuosikohtainen raportointi sekä konserniyhtiöiden vuosiraportointi. Useat erilliset pdf-raportit ovat korvanneet aiemman yksittäisen vuosikertomuksen.

Sammon historialliset kohokohdat

Vuonna 2010 Sammon omistusosuus Nordeassa ylitti 20 prosenttia ja pankista tuli Sammon osakkuusyhtiö.

Sampo-konsernin omistusosuus Topdanmarkissa nousi 23 prosenttiin vuonna 2011.

Sampo konsolidoi Topdanmarkin tytäryhtiökseen 30.9.2017.

Konsernijohtaja Kari Stadigh jäi eläkkeelle vuoden 2019 lopussa. Hänen seuraajanaan aloitti 1.1.2020 Ifissä aiemmin toimitusjohtajana toiminut Torbjörn Magnusson.

Raportointi vuosina 2000-2009

Sammon ensimmäinen verkkovuosikertomus julkaistiin vuodelta 2003. Tuolloin tekstisisältö esitettiin verkkosivuina ja tilinpäätös oli saatavilla pdf-tiedostona. Sitä seuranneina vuosina verkkosivuina esitetyn osuuden laajuus pieneni ja entistä suurempi osa sisällöstä siirtyi pdf-dokumentteihin. Ensimmäinen täysin verkkosisältönä toteutettu verkkovuosikertomus julkaistiin vuodelta 2009.

Sammon historialliset kohokohdat

Investointipankki Mandatum liittyi konserniin loppuvuodesta 2000. Sammon konsernijohtajaksi nousi Mandatumin omistaja Björn Wahlroos.

Vuonna 2001 Mandatum Pankki ja Sampo-Leonia yhdistyivät. Konsernin nimi lyheni Sammoksi.

Sammon vahinkovakuutustoiminta yhdistettiin ruotsalaiseen Ifiin vuonna 2002. Järjestelyn jälkeen Sampo omisti Ifistä 38 prosenttia.

Ifistä tuli Sammon kokonaan omistama tytäryhtiö vuonna 2004.

Sampo-konserni myi Sampo Pankin tanskalaiselle Danske Bankille vuonna 2007.

Vuonna 2009, Björn Wahlroos valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Kari Stadigh nimitettiin Sammon konsernijohtajaksi.

Raportointi vuosina 1990-1999

1990-luvun loppupuolella vuosikertomusten digitaalisten versioiden kysyntä kasvoi yhtiöiden verkkosivustojen yleistyessä, vaikka painotuote säilyttikin edelleen asemansa vuosikertomuksen julkaisumuotona.

Sammon historialliset kohokohdat

Sampo perusti henkivakuutusyhtiön, nykyään Mandatum Lifenä tunnetun Henki-Sammon vuonna 1997.

Ruotsalainen Skandia ja norjalainen Storebrand perustivat If-vakuutusyhtiön vuonna 1999.

Raportointi vuosina 1980-1989

Sammon 1980- ja 1990-lukujen vuosikertomukset ovat nykyisin saatavilla myös digitaalisessa muodossa. Dokumenttien tuominen digitaaliseen arkistoon oli haasteellista, koska kaikista vanhimmista vuosikertomuksista ei ollut digitaalisia kopioita ja painotuotekopioitakin piti etsiä yhtiön omien arkistojen ohella usean eri kaupungin kirjastoista.

Sammon historialliset kohokohdat

Sammon johto teki loppuvuodesta 1984 päätöksen, että Sammon yhtiömuoto muutettaisiin keskinäisestä vakuutusyhtiöstä osakeyhtiöksi. Listautumista valmisteltiin vuosia.

Sampo listautui Helsingin pörssiin 14.1.1988.