TIETOSUOJAILMOITUS

Sampo Oyj ("Sampo") on sitoutunut suojaamaan sivustonsa käyttäjien yksityisyyttä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme

 • mitä tietoa keräämme sivuston käyttäjistä;
 • mikä on tietojen käsittelyn tarkoitus;
 • miten luovutamme tietoja kolmansille osapuolille; ja
 • millaiset ovat sivuston käyttöehdot ja käyttäjän oikeudet.

Erillisessä evästekäytännössä kuvataan, mitä evästeet ovat sekä miten ja miksi käytämme niitä.
Kerromme myös, kuinka voit muuttaa evästeasetuksiasi ja vaikuttaa evästeiden käyttöön.

Tietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme tietoja sivustomme käyttäjistä evästeiden avulla sivuston käytön yhteydessä.
Keräämämme tiedot eivät ole henkilötietoja.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn tarkoitus on käyttäjäkohtainen sivuston personointi sekä sivuston kehittäminen evästeiden avulla. Evästeiden käytöstä voit lukea lisää evästekäytännöstämme.

Evästeitä käytetään sivuston toiminnallisuuksiin sekä suorituskyvyn parantamiseen, eikä tietojen perusteella voida yksilöidä käyttäjää. Evästeiden käytön voi estää milloin tahansa noudattamalla evästeasetuksissa ja evästekäytännössä annettavia ohjeita.

Sammon toimialana on huolehtia konserniin kuuluvien yhtiöiden keskitetysti hoidettavista konsernihallinnollisista tehtävistä. Sivuston käyttäjien tietoja ei siten kerätä asiakassuhteiden hoitamiseen tai markkinointitarkoituksiin, eikä niitä myöskään luovuteta tytäryhtiöille.

Analytiikka

Käytämme sivustolla Siteimprove Analytics -palvelua. Palvelun avulla keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen. Sammon Siteimprove -tilillä on käytössä IP-anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi. Evästeiden avulla kerättäviä tietoja käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin, eikä tietojen perusteella voida yksilöidä käyttäjää. Siteimprove Analytics -palvelussa tiedot säilytetään niin kauan kuin sen analytiikkapalvelua hyödynnetään tällä verkkosivustolla.

Lisätietoa Siteimprove Analytics -palvelusta englanniksi:

Analytiikkaevästeiden avulla kerättäviä tietoja ovat muun muassa:

 • palveluntarjoaja (operaattori);
 • sijainti (maa, maantieteellinen alue, kaupunki);
 • käyttöjärjestelmä;
 • laite (pöytäkone, tabletti, mobiili),
 • mobiililaitteen malli;
 • selain ja sen kieliversio;
 • näyttötarkkuus (resoluutio);
 • sivuston sivut, joilla käyttäjä vieraili;
 • sivukohtaiset kävijämäärät;
 • aloitus- ja poistumissivut;
 • sivujen latautumisaika;
 • sivustolta ladatut dokumentit (pdf, excel);
 • käyntiaika ja käynnin kesto;
 • käyttäytyminen: uusi vai palaava kävijä, käyntitiheys, istunnon kesto;
 • sivustolla näytetyt ilmoitukset (evästeilmoitus, vanhentunut selain -ilmoitus); ja
 • tehdyt personointivalinnat (onko toiminnallisuus päällä vai pois päältä).

Tietojen avulla ei voida yksilöidä käyttäjää, eivätkä evästeet mahdollista käyttäjän käyttämällä laitteella sijaitsevien tietojen tarkastelua. Sampo ei luovuta evästeiden avulla kerättäviä tietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sampo voi luovuttaa keräämiään tietoja mahdollisille alihankkijoille sekä viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, josta yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Tällöin kyse ei ole henkilötiedoista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Sivuston käyttöehdot

Käyttäessään sivustoa käyttäjä hyväksyy sivuston käyttöehdot.

Sivuston käyttäjän oikeudet

Evästeiden avulla kerättäviä tietoja käytetään vain tässä tietosuojailmoituksessa ilmoitettuihin tarkoituksiin, eikä tietojen perusteella voida yksilöidä käyttäjää.

Sivuston käyttäjällä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) nojalla oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus tietyissä tilanteissa vaatia tietojen poistoa, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen, ja muutoinkin oikeus turvautua kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä turvattuihin oikeuksiinsa.

Tarkastuspyynnön tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Tarkastuspyynnön tekijän nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
 • Ajanjakso, jonka ajalta tiedot halutaan tarkastaa;
 • Kopio tarkastuspyynnön tekijän ajokortista, passista tai viranomaisen myöntämästä virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna alla kohdassa Yhteydenotot mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti.

Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos siitä, kun käyttäjä edellisen kerran sai rekisterin tiedot tarkistettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Yhteydenotot

Kerättävien henkilötietojen rekisterinpitäjä on Sampo Oyj. Tähän tietosuojailmoitukseen, rekisterinpitoon ja tietojen käsittelyyn sekä omien tietojen tarkastamiseen liittyvät tiedustelut tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen privacy(at)sampo.fi tai postitse osoitteeseen:

Sampo Oyj / Lakiasiat
Fabianinkatu 27
00100 Helsinki

Ilmoituksen päivittäminen

Sampo varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojailmoitusta.

7.12.2022